Freitag, 15 November 2019 19:00 bis 21:00

Freitag, 29 November 2019 19:00 bis 21:00

Kategorie:

Kreise, Kata, Aachen

Techniklehrgang Kime-no–kata

Stichworte:

kata, Lehrgang